Mua bảo hiểm ô tô bắt buộc ở đâu ?

Đa số các chủ xe, các lái xe thường có thói quen thực hiện mua Bảo hiểm ô tô bắt buộc ( Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc ) tại các cơ sở đăng kiểm khi thực hiện đăng kiểm.

Rất ít người biết hoàn toàn có thể mua Bảo hiểm ô tô bắt buộc ( Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc ) ở các đơn vị cung cấp khác với giá cả rẻ hơn khá nhiều so với khi mua trực tiếp từ các trung tâm Đăng kiểm hoặc đơn vị cung cấp trực tiếp sản phẩm Bảo hiểm ô tô bắt buộc ( Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc )

Theo thống kê thì bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất 20% – 60% ( tuỳ theo nhà bảo hiểm, loại xe …) khi bạn mua trực tiếp từ chúng tôi.

Với mức giá bán ra là mức giá chung do nhà nước quy định, chúng tôi thực hiện chiết khấu, giảm giá cho khách hàng ít nhất 20% so với mức giá nhà nước công bố cho Bảo hiểm ô tô bắt buộc ( Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc )

Mức giá công bố chính thức theo quy định của nhà nước với Bảo hiểm ô tô bắt buộc ( Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc ) hiện tại như sau:

Bảng biểu phí Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới – Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe

Bo him bt buc trách nhim dân sự ca chủ xe cơ giới

Mc trách nhim bo him

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra: 100,000,000 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra: 100,000,000 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn