Bảo hiểm ô tô Bảo Minh

Bảo hiểm ô tô Bảo Minh là chương trình bảo hiểm toàn diện cho chủ xe, bao gồm bảo hiểm TNDS bắt buộc, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe. Là chủ điều khiển một phương tiện giao thông, bạn sẽ không thể lường trước được những tai nạn giao thông có thể xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản đối với người đi đường và chính bạn.

Bảo hiểm ô tô Bảo minh có 04 loại trên thị trường Bảo hiêm, bao gồm:

Với mỗi loại bảo hiểm ô tô, Bảo minh đưa ra các nguyên tắc và chính sách bảo hiểm khác nhau.

Ví dụ:

Bảo hiểm vật chất ô tô Bảo minh:

Bảo hiểm Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe/ Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất do tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe ô tô lái xe trong những trường hợp sau:

  • Đâm, va (bao gồm do vật thể từ bên ngoài tác động lên), lật đổ
  • Hỏa hoạn, cháy, nổ
  • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra
  • Mất toàn bộ xe do trường hợp: xe bị trộm, xe bị cướp

Ngoài ra Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và chi phí cầu, kéo, chờ,… để đưa xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa phù hợp và gần nhất khi chủ xe ô tô/ người đại diện thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo Minh.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường đối với một sự kiện bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

Đặc biệt, Bảo hiểm thiệt hại động cơ do thủy kích, Bảo Minh thỏa thuận rằng khi xe ô tô có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại động cơ xe (bao gồm động cơ đốt trong, động cơ điện, hay động cơ hybird) Do xe bị ngập nước, hay bất kỳ lý do gì nếu nước lọt vào động cơ gây nên thủy kích thì sẽ không áp dụng điều khoản loại trừ mục 13 Điều 17 Quy tắc bảo hiểm

– Mức khấu trừ (mức miễn bồi thường có khấu trừ): 20% tổn thất nhưng tối thiểu 3.000.000 đồng/ vụ

Bảo hiểm tai nạn lái và phụ xe, người ngồi trên xe Bảo minh

Bảo hiểm Bảo Minh bồi thường cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể của Người được bảo hiểm khi đang ở trên xe hoặc đang lên, xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô bắt buộc Bảo minh

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của (TNDS) chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bảo vệ người thứ ba không may bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông gây ra. Tất cả các chủ xe cơ giới là cá nhân, tổ chức tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe với hàng hoá vận chuyển trên xe.

– Bảo hiểm cho phần trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với tổn thất, mất mát hàng hóa được vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng. Thanh toán cho chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm: Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa; Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi