Bảo hiểm phi nhân thọ là gì ?

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì ?

Bảo hiểm phi nhân thọ là hình thức bảo hiểm, dành cho cả con người và tài sản khác.

Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: sinh mạng, sức khỏe, tài sản (xe, nhà cửa, nhà máy …), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Tuy nhiên, bảo hiểm phi nhân thọ không có chi trả đáo hạn khi không có sự kiện rủi ro xảy ra, tức là các khoản phí bảo hiểm đã nộp không được hoàn trả lại ( BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ LÀ BẢO HIỂM KHI KHÔNG XẢY RA SỰ CỐ THÌ TIỀN SẼ MẤT ĐI, CÒN BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ BẢO HIỂM DẠNG TÍCH LUỸ, KHI KHÔNG XẢY RA SỰ CỐ THÌ SỐ TIỀN ĐÓ SẼ ĐƯỢC TÍCH LUỸ, GIỐNG TIẾT KIỆM …)

Khi người tham gia đóng phí nếu có rủi ro về người, tài sản thì sẽ được bồi thường theo đúng điều khoản hợp đồng còn nếu không có rủi ro thì sẽ số tiền đóng phí sẽ bị mất đi, bởi hình thức bảo hiểm này không có giá trị tích lũy.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường có thời hạn 1 đến 2 năm hoặc ngắn hơn. Bạn sẽ được bồi thường tổn thất trong giới hạn của hợp đồng nếu có rủi ro xảy ra, tuy nhiên nếu trong thời hạn bảo hiểm bạn không gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan, bạn sẽ không được nhận số tiền đã đóng sau khi kết thúc hợp đồng.

Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến tại Việt nam hiện nay ( các sản phẩm bảo hiểm Phi nhận thọ gần giống như Bảo hiểm nhân thọ, chỉ khác nhau là hình thức có tích luỹ hay không tích luỹ số tiền đóng vào Bảo hiểm ).

Lưu ý Bảo hiểm phi nhân thọ là loại bảo hiểm tự nguyện, tức là tuỳ theo khả năng, nhu cầu của mỗi người, mỗi doanh nghiệp để quyết định mua hay không mua.

Một vài loại Bảo hiểm Phi nhân thọ phổ biến hiện nay.

  • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
  • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh.
  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
  • Bảo hiểm hàng không.
  • Bảo hiểm xe cơ giới.
  • Bảo hiểm cháy, nổ.
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không.
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu.
  • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính.
  • Bảo hiểm nông nghiệp.

So sánh các đặc điểm khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, khác biệt lớn nhất của 01 loại hình bảo hiểm này là: Thời gian đóng tiền và thời hạn của bảo hiểm cũng như việc có tích luỹ hay không có tích luỹ số tiền đã đóng )

Loại bảo hiểmBảo hiểm nhân thọBảo hiểm phi nhân thọ
Phạm vi bảo hiểmCon người.Con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
Tính chất– Bảo vệ đối tượng được bảo hiểm trước rủi ro- Tiết kiệm- Đầu tư sinh lời.Bảo vệ đối tượng được bảo hiểm trước rủi ro.
Hình thức đóng phí phổ biến– Đóng phí một lần duy nhất.hoặc- Đóng phí định kỳ theo tháng, quý hoặc năm.Đóng phí một lần.
Thời hạn đóng phíThường kéo dài từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời.1 – 2 năm hoặc ngắn hơn.
Yếu tố ảnh hưởng đến phí– Tuổi tác (tuổi càng cao thì mức phí đóng càng cao).- Tình trạng sức khỏe (tham gia lúc còn khỏe mạnh là cách tốt nhất để tối ưu phí đóng).- Giới tính (mức phí đóng của nam giới thường cao hơn so với nữ giới).- Nghề nghiệp (ngành nghề có mức độ rủi ro cao thì mức phí cao hơn những ngành nghề khác).- …– Xác suất rủi ro- Số tiền bảo hiểm- Chế độ bảo hiểm. 
Người tham gia được chi trả quyền lợi khi– Sự kiện bảo hiểm xảy ra (sự kiện khách quan được thỏa thuận trong hợp đồng).- Đáo hạn hợp đồng (kết thúc hợp đồng).Chỉ chi trả chi có rủi ro xảy ra.
Người thụ hưởng– Người mua bảo hiểm- Người được bảo hiểm- Hoặc bất kỳ ai được đề cập trong hợp đồng.Là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự cố.