Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy ở đâu ?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy ở đâu ?  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi xảy ra tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới (người thứ 3, chứ không phải bồi thường cho chủ xe).

Người bị tai nạn sẽ được đơn vị cung cấp bảo hiểm chi trả quyền lợi bồi thường cho những thiệt hại về người và tài sản do lỗi của chủ phương tiện gây ra theo đúng quy định của pháp luật. Người tham gia bảo hiểm sẽ không phải tự mình đền bù thiệt hại nếu có do vô tình gây ra cho bên thứ 3.

Mức bồi thường là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm chi trả trong các trường hợp tai nạn, cụ thể như sau:

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Các loại thủ tục, giấy tờ cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy:

  • Cavet xe ( giấy chứng nhận quyền sở hữu phương tiện ) -> Để ghi rõ số xe, biển số, số khung, số máy ….
  • CMND/CCCD của người người mua.

Mức phí, giá tiền mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Mức phạt nếu bạn không có Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy, ô tô như sau

Bạn hoàn toàn có thể mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy của chúng tôi để bảo đảm và yên tâm khi sử dụng